ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

เนื่องในวัน 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 27 ชุมชน ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องมาจากปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด


 
26 มิถุนายน 2562