ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเมืองแกน เมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการเมืองแกน เมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ ได้นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบวชป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์


 
09 สิงหาคม 2562