ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 
14 สิงหาคม 2562