ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงานโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี


 
16 สิงหาคม 2562