ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการป้องกันยาเสพติดให้โทษ เทศบาลเมืิองเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการป้องกันยาเสพติดให้โทษ ได้รับเกียรติจากท่านรองสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนหนองออน โรงเรียนป่าจี้วังแดง และโรงเรียนบ้านปงอินทขิล รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้รับเกียรติวิทยากรการอบรมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ ให้การบรรยายและจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ


 
21 สิงหาคม 2562