ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีทั้ง ประชาชนหรือแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลและเจ้าหน้าที่ นักเรียน และคุณครูในเขตเทศบาล ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.ในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 
27 สิงหาคม 2562