ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมฝึกทักษะป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จัดโครงการอบรมฝึกทักษะป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนวัดหนองออน และโรงเรียนบ้านปลาดาว เข้าร่วมโครงการจำนวน 210 คน

และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีมวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


 
30 กรกฎาคม 2562