ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลลำปางหลวง

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยคณะขอเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานบริหารจัดการให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นต้นแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร


 
06 กันยายน 2562