ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลต้นธง

ท่านรองสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้


 
13 กันยายน 2562