ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฏหมายใหม่ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่


 
13 กันยายน 2562