ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ผางประทีป สร้างสุขสามฝั่งแกน

นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมสอนทำผางประทีปจากกระป๋องเหลือใช้ โดยนำเอาเศษวัสดุสิ่งเหลือใช้ เช่น กระป๋องโค๊ก กระป๋องเบียร์ และกระป๋องอื่น ๆพากันมาประดิษฐ์ทำเป็นผางประทีป เพื่อใช้เป็นพุทธบูชาในแม่น้ำคงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็งล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างและหารายได้เสริม อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วย


 
08 พฤศจิกายน 2562