ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน เพื่อให้สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและจรจัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสิ่งสำคัญที่ได้จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากที่สุด คือภารกิจสำคัญของเทศบาลฯ


 
27 สิงหาคม 2562