ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม จึงได้ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เพื่อให้ความรู้ แก่ อสม.ในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชน เพื่อให้ อสม.สามารถคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ นำไปสู่การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อไป


 
27 สิงหาคม 2562