ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสร้างสุข สร้างโภชนาการ

วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ร่วมเรียนรู้ ในเรื่องของโภชนาการอาหาร และการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่แจ่มใส


 
24 มกราคม 2563