ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ รณรงค์งดเผา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ อสม.ทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามโครงการ รณรงค์งดเผา เนื่องจากอันตรายจากหมอกควัน


 
12 กุมภาพันธ์ 2563