ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ
ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานายประชา คันธวนิช
รองประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานายอานนท์ พงค์เจริญลาภ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 1


นายประพันธ์ กระจ่างโฉม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 1


นายอุทัย สุทธิ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 1


นายอาทิตย์ เสนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 1


นายบุญเลิศ จันทอน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 1นายจุมพล ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 2


นางพยอม มณีรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 2


นายสวัสดิ์ ฤาชา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 2


นายวิรัตน์ ผัดเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 2


นายทองอินทร์ กันธะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 2นายอิ่นคำ ฟองสมุทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 3


นายชูชาติ คำฟู
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 3


นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 3


นายธำรง ปันอิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 3


นายสุเทพ จันทิมา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 3


นายชินวุฒิ สุวรรณศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 3