ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : อปท.มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  [ 12 มิถุนายน 2560 ]
ประเภท รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ