ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  [ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ]
ประเภท สปสช
รายละเอียด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 และร่วมวางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561


ย้อนกลับ