ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  [ 12 พฤศจิกายน 2561 ]
ประเภท แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด


            
ย้อนกลับ