ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : ประกาศแผนการป้องกันการทุจริต 2561  [ 12 พฤศจิกายน 2561 ]
ประเภท แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ