ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2508  [ 19 พฤศจิกายน 2561 ]
ประเภท กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ