ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายชุมชนบ้านใหม่ 1 - ชุมชนบ้านใหม่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0020 , 416-57-0175 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรับรองแบบก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
> ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในการส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารเทศบาล
ประจำปี 2561

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...เมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

บริการประชาชน