ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  [ 16 สิงหาคม 2561 ]
ประเภท รายงานประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    
ย้อนกลับ