ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  [ 28 กันยายน 2561 ]
ประเภท รายงานประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    
ย้อนกลับ