ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62 รอบ 6 เดือน  [ 17 มิถุนายน 2562 ]
ประเภท แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ