ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 3 ปี  [ 19 มิถุนายน 2562 ]
ประเภท แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 3 ปี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563    
ย้อนกลับ