ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : รายงานการประเมินผลคะแนน LPA 2561  [ 10 กรกฎาคม 2562 ]
ประเภท รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายละเอียด


ย้อนกลับ