ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  [ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ]
ประเภท รายงานประชุมสภา
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561    
ย้อนกลับ