ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล  [ 27 มิถุนายน 2562 ]
ประเภท แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายละเอียด


                        
ย้อนกลับ