ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รายการวันที่
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256201 เมษายน 2562
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 เมษายน 2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน12 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี12 พฤศจิกายน 2561
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256019 กันยายน 2559
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณตามยุทธศาสาตร์27 พฤษภาคม 2559
แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 สำนักปลัด26 พฤษภาคม 2559
แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 กองสวัสดิการสังคม26 พฤษภาคม 2559
แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 กองสาธารณสุข26 พฤษภาคม 2559
แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 กองช่าง26 พฤษภาคม 2559
แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 กองคลัง26 พฤษภาคม 2559
แผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 กองการศึกษา26 พฤษภาคม 2559

 [1]