ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


รายการวันที่
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256023 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256023 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256023 พฤศจิกายน 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 255925 มกราคม 2560

 [1]