ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


รายการวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 12 มิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256212 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษถาคม 256210 พฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256212 พฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256210 เมษายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุทภาพันธุ์ 256216 มีนาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256212 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256112 มกราคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256110 ธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.6112 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256123 พฤศจิกายน 2561
รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256023 พฤศจิกายน 2561

 [1]  2