ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย


รายการวันที่
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกตุลาคม 256218 พฤศจิกายน 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 256229 สิงหาคม 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 256229 สิงหาคม 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 256229 สิงหาคม 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 256217 พฤษภาคม 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 256219 เมษายน 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256219 เมษายน 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 256219 เมษายน 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 256119 เมษายน 2562
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 256114 ธันวาคม 2561
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 256112 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 206 ตุลาคม 2560
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 256103 พฤษภาคม 2561
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 256119 มีนาคม 2561
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 256014 ธันวาคม 2560
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 256014 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 256027 มิถุนายน 2560
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 255905 เมษายน 2560

 [1]