ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


งบแสดงฐานะทางการเงิน


รายการวันที่
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256112 พฤศจิกายน 2561
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256006 ตุลาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559-256005 มิถุนายน 2560

 [1]