ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


รายงานประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ


รายการวันที่
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เดือนมีนาคม 256128 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เดือนมิถุยายน 256129 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม256130 พฤษภาคม 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เดือนพฤศจิกายน 256030 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 256115 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เดือนกันยายน 256128 กันยายน 2561

 [1]