ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่องชำระเงิน (EDC) จากธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการ "ประชารัฐสวัสดิการ" ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลร้านค้าปลีกในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 12 ตุลาคม 2560

 20 กันยายน 2560

 20 กรกฎาคม 2560

 30 มิถุนายน 2560


 18 พฤษภาคม 2560


 28 เมษายน 2560


 29 มีนาคม 2560


 23 มีนาคม 2560


 25 มกราคม 2560


 12 มกราคม 2560


 12 มกราคม 2560


 15 ธันวาคม 2559


 15 ธันวาคม 2559


 01 ธันวาคม 2559


 18 พฤศจิกายน 2559

 [1]  2