ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี .ศ.2563

 28 มกราคม 2563

 28 มกราคม 2563

 20 พฤศจิกายน 2562

 08 พฤศจิกายน 2562

 08 พฤศจิกายน 2562

 28 ตุลาคม 2562

 12 ตุลาคม 2562

 28 สิงหาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

 08 สิงหาคม 2562

 24 กรกฎาคม 2562

 24 กรกฎาคม 2562

 26 มิถุนายน 2562

 26 มิถุนายน 2562

 26 มิถุนายน 2562

 26 มิถุนายน 2562

 [1]  2  3  4  5 .....