ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตร
 20 พฤศจิกายน 2562