ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตร
 28 สิงหาคม 2562