ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พิธีเปิดอาคารโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แผนกมัธยม

 28 เมษายน 2560