ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 30 มิถุนายน 2560