ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่องชำระเงิน (EDC) จากธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการ "ประชารัฐสวัสดิการ" ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลร้านค้าปลีกในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 12 ตุลาคม 2560