ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ลอยกระทง 2561

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จะได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในชุมชน  ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด  “แอ่วยี่เป็งม่วนใจ๋  ปลอดประทัดยักษ์  ไร้แอลกอฮอล์”   และ “สืบสานประเพณียี่เป็งตามวิถีล้านนา  สืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น”  ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  22  พฤศจิกายน  2561  ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ  การทำผางประทีป  และทำซุ้มประตูป่า

                    เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน  โดยพร้อมเพรียงกัน

 16 พฤศจิกายน 2561