ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปประเมิน ระบบ ITAS ของ ปปช

 13 พฤศจิกายน 2561