ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยครู (วิชาเอกวิทยาศาสตร์)

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (วิชาเอกวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 04 มีนาคม 2562