ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกพนักงานจ้างฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ประชาสัมพันธ์ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู(วิชาเอกวิทยาศาสตร์) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป และการประกาศ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรฯ

 19 มีนาคม 2562