ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ เข้าทำแบบสำรวจเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี
 17 พฤษภาคม 2562