ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และการกำหนดวันเกิ่
 17 พฤษภาคม 2562