ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรืื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้
 24 กรกฎาคม 2562