ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 15 ธันวาคม 2559


 15 ธันวาคม 2559


 01 ธันวาคม 2559


 18 พฤศจิกายน 2559


 11 พฤศจิกายน 2559


 31 ตุลาคม 2559


 27 ตุลาคม 2559


 26 ตุลาคม 2559


 11 ตุลาคม 2559


 07 ตุลาคม 2559


 08 กันยายน 2559

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559
 14 กรกฎาคม 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “EXECUTIVE OF THE YEAR 2016” รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปีพุทธศักราช 2559 สาขา นวัตกรรมท้องถิ่น จากท่านประธานพิธี  ท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกน และศักยภาพของผู้นำ ท่านนายกจรัส ไชยยา ที่สามารถนำพาองค์กรขับเคลื่อนและประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรได้รับการสนับสนุน ยกย่อง ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณะชน ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกนสืบไป
 07 กรกฎาคม 2559

 11 พฤษภาคม 2559


 16 ธันวาคม 2558

     1  2  3  [4]