ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 26 ตุลาคม 2559


 11 ตุลาคม 2559


 07 ตุลาคม 2559


 08 กันยายน 2559

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559
 14 กรกฎาคม 2559

นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “EXECUTIVE OF THE YEAR 2016” รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปีพุทธศักราช 2559 สาขา นวัตกรรมท้องถิ่น จากท่านประธานพิธี  ท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกน และศักยภาพของผู้นำ ท่านนายกจรัส ไชยยา ที่สามารถนำพาองค์กรขับเคลื่อนและประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรได้รับการสนับสนุน ยกย่อง ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณะชน ถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกนสืบไป
 07 กรกฎาคม 2559

 11 พฤษภาคม 2559


 16 ธันวาคม 2558

     1  2  3  [4]