ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 48414 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ เลขทะเบียน 40-0377 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477500011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ขยายเสียงเคลืื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน น08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256307 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงกา06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ตาม06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดรถราง จำนวน06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวด05 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราง คันที่ 504 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายส04 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์29 ตุลาคม 2562

 [1]  2  3  4  5 .....