ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ ขนาด 28*36 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย26 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็23 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมสำหรับ19 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ตามโค19 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด19 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พิธีเปิดโครงการส่งเสริ19 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดงพิธีเปิดโครงการส่ง19 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง กน 2415 เชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ17 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์แถบสะท้อนแสง สีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจั12 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่รถยนต์โตโยต้าเวนจูรี 3.0 V 12 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 ธันวาคม 2562
ประกาศราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 ธันวาคม 2562

 [1]  2  3  4  5 .....