ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd17 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256214 พฤษภาคม 2562
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน03 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร30 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 5 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน29 เมษายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ ๑ ปี24 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 223 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256217 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง25 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่า22 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสายบ้านปง - บ้านสันป่21 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายกระดานพร้อมขาตั้งเหล็ก19 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชุมชนท่าต้นปุย-ชุ14 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 214 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบคลองชลประทาน14 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ11 มีนาคม 2562

 [1]  2  3  4  5 .....