ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/256102 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์29 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีก09 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256204 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.บ้านหนองออน 1-228 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256227 กันยายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านหนองออน ช่วงชุมชนหนองออน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอ04 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านป่าไผ่22 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเสริมผิวทางพาทาแอสฟัลท์ติกสายบ้านใหม่22 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าไผ่19 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านใหม่19 กรกฎาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง27 มิถุนายน 2561
การจำหน่ายพัสดุของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา05 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา09 พฤษภาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มีนาคม 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้าย16 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะงานขุดเจาะบ่อบาดาล13 มีนาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศซื้อรถบรรทุก06 ธันวาคม 2560

 [1]  2  3  4  5