ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีก   [ 09 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561